نویسنده = �������� ������������ ��������
بررسی حذف فتوکاتالیستی سولفات از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

حدیث داودی؛ رویا مافی غلامی؛ صادق قاسمی


بررسی حذف فتوکاتالیستی سولفات از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 21-32

حدیث فولادی؛ رویا مافی غلامی؛ صادق قاسمی