نویسنده = ������������ ��������
استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 119-128

مهری محمودخانی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی


مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 37-52

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی