نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
کاربرد ژنتیک سیمای سرزمین در حفاظت و مدیریت حیات‌وحش

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-130

حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ حمیدرضا رضایی