نویسنده = ���������������� ��������
بررسی و تحلیل وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای پزشکی در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

مزدک دُربیکی؛ هومن بهمن پور؛ عطالله گلعلی‌پور؛ علی قائمی؛ مرتضی ملاح


بررسی و تحلیل وضعیت تولید و مدیریت پسماندهای پزشکی در استان گلستان

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 41-53

مزدک دُربیکی؛ هومن بهمن‌پور؛ عطالله گلعلی‌پور؛ علی قائمی؛ مرتضی ملاح