نویسنده = ������������ ���������� ��������
ارزیابی و طراحی پایدار منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران در جهت حرکت به سوی شهر اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

افروز اسلامی؛ نسیم صحرائی نژاد؛ سید حسین موسوی فاطمی