نویسنده = ���������� ������������ ��������
ارزیابی و طراحی پایدار منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران در جهت حرکت به سوی شهر اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

افروز اسلامی؛ نسیم صحرائی نژاد؛ سید حسین موسوی فاطمی


بازآفرینی دریچه‌ای جهت رسیدن به شهر پایدار (بررسی سیاست‌ و راهکارهای اتحادیه اروپا )

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 73-87

نگار براتی بروجنی؛ سارا نهیبی؛ حسین موسوی فاطمی