نویسنده = �������� �������������������� ����������
مروری بر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مطالعات محیط‌زیست

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 105-124

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ افشین دانه کار