نویسنده = ������ ������������ ����������
تعیین معیارهای مؤثر جهت مکان یابی انواع نیروگاه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

سولماز دشتی؛ فاطمه دشت بزرگی


تعیین معیارهای مؤثر جهت مکان‌یابی انواع نیروگاه‌ها

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-21

سیده سولماز دشتی؛ فاطمه دشت بزرگی