نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی توان اکولوژیک تالاب قوریگل برای کاربری کشاورزی و مرتعداری با روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1397

میرمهرداد میرسنجری؛ نفیسه رضاپور اندبیلی


بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز سد تاجیار با استفاده از نرم‌افزار Erdas

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

میرمهرداد میرسنجری؛ نفیسه رضاپور


ارزیابی توان اکولوژیک سد تاجیار برای کاربری های کشاورزی- مرتعداری و تفرج

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 115-127

میرمهرداد میرسنجری؛ نفیسه رضاپور اندبیلی