کلیدواژه‌ها = شاخص کیفیت آب
ارزیابی کیفیت آبخوان دشت جیرفت جهت مصارف شرب با استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 183-197

محمد فاریابی؛ روح الله شجاع حیدری


بررسی کیفیت آب رودخانه ی کارون با استفاده از شاخص NSFWQI در بازه زرگان تا کوت امیر (طی 5 سال )

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، مرداد 1392، صفحه 1-11

پگاه حسینی؛ علی رضا ایلدرومی؛ علی رضا حسینی


ارزیابی کمی و کیفی منابع آب رودخانه کارون با استفاده از شاخص NSFWQI و روش AHP

دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، بهمن 1391، صفحه 13-22

مرجان سالاری؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی