کلیدواژه‌ها = تصفیه
مروری بر کاربرد نانو جاذبها در سیستمهای تصفیه آب و پساب

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-84

سیده هدی رحمتی؛ خشایار محمدبیگی؛ روح الله باقری؛ سید مصطفی ساداتی کیادهی


امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد-اردکان

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 21-26

مریم مروتی؛ مسعود منوری؛ امیرحسام حسنی؛ زهرا روستا


امکان سنجى استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعى آبخوان در دشت یزد اردکان

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 55-65

مریم مروتى؛ مسعود منورى؛ امیرحسام حسنى