کلیدواژه‌ها = حفاظت
مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1395

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تلفات جاده‌ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده‌ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1395

سیده مرضیه موسوی؛ المیرا کاظمی؛ منصور پورسینا


کاربرد ژنتیک سیمای سرزمین در حفاظت و مدیریت حیات‌وحش

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-130

حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ حمیدرضا رضایی


تلفات جاده‌ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده‌ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-151

سیده مرضیه موسوی؛ المیرا کاظمی؛ منصور پورسینا


بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفظ و نگهداری از محیط زیست روستایی شهرستان ساری

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-12

حیدر آهنگری کیاسری؛ مهدی چرمچیان لنگرودی


مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 37-52

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی عوامل تهدید کننده اکوسیستم های مرجانی و راهکارهای حفاظتی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 89-94

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار


مرجانها،اکوسیستمهاى شکننده و درمعرض تهدید و ارزیابى سکوهاى نفتى به عنوان مرجانهاى مصنوعى

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 35-40

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار