کلیدواژه‌ها = اکوتوریسم
مروری بر گردشگری و اثرات آن؛ گامی به سوی توسعه پایدار

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-213

کفاح شیبانی نیا؛ صدیقه عبداللهی؛ مرجان محمدزاده


اکوتوریسم از منظر قرآن‌کریم

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 169-175

شیرین اقانجفی زاده


کاربرد الگوی ارزش‌گذاری انتها-باز در برآورد ارزش اکوتوریستی روستای جواهرده در استان مازندران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 21-35

مهکامه موسی سروشی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمدحسین منهاج


اصول و مفاهیم دستیابی به اکوتوریسم موفق

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-23

سید حامد میرکریمی؛ سحر سعیدی؛ سپیده سعیدی


بررسی نحوه و چگونگی مدیریت پارک های جنگلی ایران (مطالعه موردی پارک ملی سراوان - استان گیلان)

دوره 12، شماره 4 (31-پیاپی 42)، اسفند 1393، صفحه 59-74

اکرم الملوک لاهیجانیان؛ زهرا ساسان فر


ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 3-15

مریم طهماسبی؛ کورش رضائی مقدم


ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز زاخرد جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از GIS

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، مهر 1389، صفحه 19-26

سولماز دشتی؛ سید مسعود منوری؛ سید محمود شریعت؛ غلامرضا سبزقبائی


بررسی میزان توسعه اکوتوریسم در تعاونی های منابع طبیعی و عوامل موثر بر آن در استان گلستان

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 67-75

معصومه شمشاد؛ ایرج ملک محمدی؛ غلام حسین حسینی نیا؛ سید مهدی میردامادی


ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، فروردین 1388، صفحه 14-29

مریم طهماسبی؛ کورش رضایی مقدم