کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
بررسی تاثیرات زیست محیطی و انسانی آلایندههای هوای تولیدی توسط مجتمع بهرهبرداری نفت و گاز شماره 3 اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

نسرین چوبکار


مدلسازی انتشار و پخش آلاینده‌های هوا در پایانه مسافربری بیهقی تهران تحت سناریوهای گوناگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

مریم کریمی؛ فرزام بابایی؛ هومن بهمن‌پور؛ علی محمدی؛ محمدرضا تابش


تحلیل حساسیت انتشار آلودگی هوای یک کارخانه فولاد نسبت به جهت باد غالب

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-53

زهرا منصوریان؛ فرهاد نژاد کورکی


بررسی میزان جذب فلز سنگین سرب در گونه درختی چنار در مناطق ترافیکی در شهر رشت

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 39-46

سحر طبیبیان؛ سیروس بیدریغ؛ سید یوسف ترابیان


بررسی ذرات معلق هوای محیطی مجتمع سیلیس‌کوبان ازندریان همدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-11

سهیل سبحان اردکانی؛ جواد نائینیان


فناوری نانو وکاهش آلاینده‌های هوا

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 31-41

نرگس عرب؛ سارا حقیقی منش


تعیین میدانی میزان آلاینده های هوا و شاخص PSI در توقفگاه های اتوبوس های درون شهری تهران

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 27-32

نبی اله منصوری؛ امیر جمشیدی قاسم آبادی