کلیدواژه‌ها = محیط زیست
دستیابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

یلدا خلعتبری؛ فرهاد دبیری؛ سحر زارعی


نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1397

فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنی


مروری بر مکانیسم عمل قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و کاربرد این قارچ‌ در زمینه کنترل بیولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1397

معصومه کردی؛ ناصر فرخی


نگاهی به چالش پایداری منابع آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

محمدرضا محمدی


شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تخریب زیست‌بوم، از منظر آموزه‌های حقوق محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مریم عاطفی؛ فاطمه طباطبائی یزدی


مروری بر ارزیابی چرخه حیات (LCA) با هدف مدیریت زیست‌محیطی محصولات سلولزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1398

محمد هادی آریائی منفرد؛ علی رهگذر


تعیین معیارهای مؤثر جهت مکان یابی انواع نیروگاه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

سولماز دشتی؛ فاطمه دشت بزرگی


بررسی رویکرد مالیات سبز در کشور، با کمک روش فازی و دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

جواد رسمی؛ زهرا عابدی؛ مصطفی پناهی؛ یگانه موسوی جهرمی


تبیین تحولات ژئوپلیتیکی رابطه انسان و محیط زیست(چشم‌انداز-ارائه راهکار)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-16

یوسف زین العابدین عموقین؛ ریباز قربانی نژاد


تحلیلی بر پایداری زیست‌محیطی و بازتولیدکیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 17-36

محمدتقی حیدری؛ مریم رحمانی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ سعید محرمی


چارچوب مدل توسعة تمدن بوم‏شناختی و زیست‏محیطی در ورزش با رویکرد طرح‏های ترکیبی

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 249-266

پونه قنبری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


مروری بر وضعیت زیستی، گستردگی و اکولوژی گاوماهی زینتی گرد

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 129-142

جابر اعظمی؛ ناصر کیانی مهر؛ سعید تاران؛ مریم شاهقولی


بررسی برخی کاربردهای نظریه بازیها در مدیریت محیط زیست

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 11-33

فرزام هستی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی حدود آستانه معیارهای موثر بر مکان یابی محل دفن بهداشتی پسماندهای شهری

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 47-60

اکرم بمانی؛ مهدی مظفری؛ ملیحه عرفانی


کالاسازی محیط زیست، جرم پنهان دولت ها

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-168

محمدحسین زاهدیان تجنکی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ علی نجفی توانا


تعیین معیارهای مؤثر جهت مکان‌یابی انواع نیروگاه‌ها

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-21

سیده سولماز دشتی؛ فاطمه دشت بزرگی


تحلیلی بر فرهنگ و رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه شهروندان بیرجندی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 161-173

محمد اسکندری‌ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد؛ ابراهیم رضائی


سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 91-103

بابک پورقهرمانی؛ احمد خانی


نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-144

فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنی


اثرات بور بر محیط زیست و روش‌های حذف آن از محلول‌های آبی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 17-27

شهره عسگری؛ اعظم منفرد؛ مهرداد فلاح


تعیین شاخص‌های پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 95-111

صادق بافنده ایماندوست؛ کاظم فرهمند؛ مسعود همایونی فر


آثار آتش‏های عمدی بخش کشاورزی بر محیط زیست (مطالعه موردی:استان اصفهان)

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 113-124

جابر اعظمی؛ سمیه پورهاشم ‏زهی