موضوعات = ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی
ارزیابی ریسک محیط زیستی مجتمع کشت و صنعت شهدای خلیج فارس با استفاده از روش TOPEFMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1395

سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ صدف عطائی


ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه انتقال آب به شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

منصوره زنگی دارستانی


تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش و ارزیابی عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو و سناریوهای اقلیمی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت، ایستگاه سینوپتیک تکمیلی میانده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1398

افشین اشرف زاده؛ جابر صالح پور؛ ارزو شریفی؛ مریم نسب پور مولایی


مروری بر کووید-19 و اثرات آن بر محیط زیست و منابع آب و خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

زینب حزباوی؛ ائلناز قابل‌نظام؛ نازیلا علائی؛ لیلا بابایی


ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث تله کابین شهرستان ارومیه بر شهرها و روستاهای پیرامون با استفاده از ماتریس ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

علی مصیب زاده؛ محمد حسین پورحسن زاده؛ زهرا فیضی قطلو؛ اسماء مظفری نیا


ارزیابی ریسک واحدهای آمونیاک و اوره با استفاده از رویکرد ترکیبی آنتروپی شانون و WASPAS مبتنی بر منطق فازی

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 165-177

فرخنده عبادزاده؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی؛ مریم رباطی؛ راضیه رحیمی


تبیین تحولات ژئوپلیتیکی رابطه انسان و محیط زیست(چشم‌انداز-ارائه راهکار)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-16

یوسف زین العابدین عموقین؛ ریباز قربانی نژاد


ارزیابی کمی- مکانی محیط‌زیستی سه آلترناتیو راه‌آهن شیراز به روش ارتقاء یافته FAHP YAPP-

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 299-311

جهانبخش بالیست؛ فائزه چهرآذر؛ حمیدرضا جعفری


ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان میانه جهت توسعه گردشکری ورزشی با استفاده از GIS

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-122

میثم نوری خان یوردی؛ مهدی بشیری؛ حمید گنجئیان


رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیط‌های تصمیم‌گیری (NAIADE)

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 17-32

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی


اثر خطوط انتقال برق بر محیط زیست شهری و انسان

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 49-56

ملیحه امینی