موضوعات = اقتصاد محیط زیست
بررسی رویکرد مالیات سبز در کشور، با کمک روش فازی و دیمتل

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-8

جواد رسمی؛ زهرا عابدی؛ مصطفی پناهی؛ یگانه موسوی جهرمی


ارزیابی محورهای شخصیت هیستریک (نمایشی) مدیران در جلوه‌گری اقناعی گفتمان زیست‌محیطی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 35-50

پژمان حیدری کاهکش؛ احمد کعب عمیر؛ علی محمودی؛ علیرضا جرجرزاده


تحلیل هزینه فایده کنترل پدیده ریزگردها آیا درخت‌کاری کانون‌های ریزگرد داخلی استان خوزستان دارای توجیه اقتصادی است؟

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 121-136

امیرحسین منتظرحجت؛ حسن فرازمند؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ دنیا عموری


ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی؛ مفاهیم و روش‌ها

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی