موضوعات = اکوسیستم ها
اهمیت خدمات اکوسیستم آبخیز با تاکید بر نقش تولید رواناب و کاهش فرسایش

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 137-155

ائلناز قابل‌نظام؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ زینب حزباوی


مروری بر وضعیت زیستی، گستردگی و اکولوژی گاوماهی زینتی گرد

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 129-142

جابر اعظمی؛ ناصر کیانی مهر؛ سعید تاران؛ مریم شاهقولی


رتبه‌بندی مناطق حفاظت شده استان همدان بر اساس معیارهای حفاظتی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-47

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ کامران شایسته


پهنه بندی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم و گردشگری استان فارس

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-11

الهام اسراری؛ مسعود مسعودی