موضوعات = آلودگی خاک
بررسی منابع، ساختار شیمیایی، اثرات بهداشتی و محیط زیستی فلزات سنگین در خاک

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-76

حمید عباسی تبار؛ عیسی سلگی؛ کامران شایسته؛ ثمر مرتضوی


تعیین روش مناسب برای تخمین ضریب جذب توسط MTBE خاک پالایشگاه تهران (شهرری)

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 1-13

محمد نیکخواه منفرد؛ محمدرضا صبور