موضوعات = آلودگی صنعتی
اثر پلاسمای اکسیژن در رنگرزی الیاف پشمی به منظور اصلاح خواص سطحی الیاف و کاهش آثار زیست محیطی پساب صنایع رنگرزی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 273-281

اخترالسادات موسوی؛ حسن خاتمی؛ سید محمود طباطبایی هنزایی؛ سیدکاظم موسوی


شناسایی آلاینده های نفتی فاز LNAPL در آبخوان پالایشگاه بندرعباس

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 141-158

عبدالرضا واعظی هیر؛ منصوره محمدزاده مطلق؛ شعیب بختیاری؛ رضا نعمت الهی