موضوعات = تحلیل ریسک زیست محیطی
تعیین راهبردهای کلیدی توسعه پایدار زیست‌بوم تالاب با تحلیل ریسک عوامل تنش‌زای محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

ناهید محبی؛ جعفر نوری؛ نعمت اله خراسانی؛ برهان ریاضی


اولویت‏بندی ریسک‌های ساخت سکوهای نفتی با استفاده از روش تصمیم‏گیری TOPSIS فازی: مطالعه موردی، سکوی نفتی P4

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 299-311

آرمین میانجی؛ فرهاد خام چین مقدم؛ سید ناصر باشی ازغدی


آتش‌سوزی جنگل‌های ایران، پیامدها، روش‌های مقابله و راهکارها

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 175-187

سعیده اسکندری؛ سمانه اسکندری