موضوعات = تحلیل ریسک زیست محیطی
روش های مدلسازی و ارزیابی خطر وقوع آتش سوزی در جنگل های جهان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1394

سعیده اسکندری


ارزیابی دیدگاه ساکنین شهرنشین نسبت به گرگ (مطالعه موردی شهرستان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

محمد درویشی؛ مطهره سادات نماینده؛ اعظم طاهری؛ سعید غفاری بهلولی؛ جلیل سرهنگ زاده؛ حمید سودای زاده


اولویت‌بندی ریسک‌های ساخت سکوهای نفتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری تاپسیس فازی: مطالعه موردی، سکوی نفتی P4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

آرمین میانجی؛ فرهاد خامچین مقدم؛ سید ناصر باشی ازغدی


تعیین راهبردهای کلیدی توسعه پایدار زیست‌بوم تالاب با تحلیل ریسک عوامل تنش‌زای محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

ناهید محبی؛ جعفر نوری؛ نعمت اله خراسانی؛ برهان ریاضی


آتش‌سوزی جنگل‌های ایران، پیامدها، روش‌های مقابله و راهکارها

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 175-187

سعیده اسکندری؛ سمانه اسکندری