موضوعات = سیستم اطلاعات جغرافیایی
پهنه بندی توسعه گردشگری متمرکز و گسترده در شهرستان طرقبه شاندیز با استفاد از مدل ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1395

فاطمه خزاعی فدافن؛ افشین دانه کار؛ شراره پورابراهیم؛ حامد امیری


پایش تغییرات سطح آب دریاچه زریوار با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

داود حیدری؛ زهرا عزیزی؛ سعید بهزادی


مکان‌یابی گلخانه جهت بهینه‌سازی در کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی: دشت اسدآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

ابوذر رمضانی؛ مسلم درویشی؛ داود نجات