موضوعات = طراحی محیط زیست
بررسی روشهای ارزیابی و تحلیل کیفیت و زیبایی شناسی محیط و منظر شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1395

مهدی واعظی


ارزیابی عوامل شفابخشی مکان و منظر با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی نمونه موردی: اقامتگاه های سالمندی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

علی شرقی؛ اسماعیل ضرغامی؛ فرزانه صالحی


ارزیابی و طراحی پایدار منظر شهری منطقه 2 شهرداری تهران در جهت حرکت به سوی شهر اکولوژیک

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 175-192

افروز اسلامی؛ نسیم صحرائی نژاد؛ سید حسین موسوی فاطمی


تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری شهرستان خلخال در استان اردبیل با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 155-170

بهروز سبحانی؛ وحید صفریان زنگیر؛ آنیتا مجیدی هروی