موضوعات = فیزیک دریا
بودجه گرمایی دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1395

حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد؛ امین رئیسی؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ بلال پرتوی


مطالعه ضریب پخشی پیچک‌های میان مقیاس در خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 215-227

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبر ی بیدختی


مدل سازی مکانی سرعت صوت در خلیج فارس با استفاده از روش های زمین آماری

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 15-25

حسام الدین مهرفر؛ محمد اکبری نسب؛ امیر سیه سرانی؛ امین رئیسی