موضوعات = محیط زیست شهری
مدل سازی مکان دفن پسماند شهری در محیط QGIS (مطالعه موردی شهرستان زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

خدیجه صفری؛ سید علی جوزی؛ سحر رضایان


تحلیلی بر پایداری زیست‌محیطی و بازتولیدکیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 17-36

محمدتقی حیدری؛ مریم رحمانی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ سعید محرمی


تحلیل کیفیت محیط شهری با ادراک زیبایی‏.شناسی و حس تعلق در فضاهای کلانشهر تبریز (مطالعه‏ی موردی: میدان ساعت تبریز)

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 267-283

سولماز بابازاده اسکویی؛ علی زینالی عظیم؛ فرانک عدلی فر؛ منصوره جمشیدی


مروری بر برخی مدل‌های پیش‌بینی رشد شهری

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 69-83

فاطمه حاجی زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی