موضوعات = مدیریت منابع آب
بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: سد درودزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1395

حسن ترابی؛ رضا دهقانی؛ احمد گودرزی


نگاهی به چالش پایداری منابع آب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

محمدرضا محمدی


تأثیر احداث سد ماملو بر فرونشست اراضی دشت ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

صادق قوامی جمال؛ حامد غلامی؛ مهرداد رجبی حران؛ محمد حسین مبینی


بررسی واحدهای عملکردی و روش ساخت تصفیه خانه های آب

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 85-95

فریبرز یوسفوند؛ رامین بیات


تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت، کشاورزی و مدیریت منابع آب

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 61-71

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد