موضوعات = معماری و شهرسازی
شناسایی و الویت بندی راهبرد های مناسب جهت ساماندهی بافت بخش مرکزی شهر قزوین با رویکرد باز آفرینی شهری پایدار با استفاده از تکنیک های SWOT –AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

منوچهر حبیبی؛ نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری


راهکارهای تطبیق فضاهای سکونتی با شرایط خاص دوره پاندمی کرونا

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-14

زینت امینی فر؛ فرشته احسانی؛ حمیدرضا عظمتی؛ سید جمال الدین مهدی نژاد


طراحی شهری بیواربانیسم : نگرشی زیست- انسان محور به طراحی شهری (نمونه موردی: حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن)

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 25-41

پریسا قبادی؛ رضا جعفری‌ها؛ علی نیک نما؛ سید علیرضا عالی


تبیین چارچوبی در جهت حضور طبیعت در معماری بر اساس نگرش سیستمی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 157-173

مینو قره بگلو؛ لاله رشاد


تبیین رابطه انسان - محیط با استفاده از نقد مبانی نظری نحو فضا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-181

سید تاج الدین منصوری؛ اسماعیل ضرغامی


بررسی نقش بیماری کووید-١٩ در پیدایش معماری سبز در آینده-پژوهی خانه‌ها بر اساس روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها(CLA)

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 201-219

روشنک نابغ وطن؛ آزیتا بلالی اسکوئی؛ محمدعلی کی نژاد؛ فربد دیبا