موضوعات = معماری و شهرسازی
مطالعه تطبیقی رابطه انسان و معماری از منظر زیبایی‌شناسی در دوره‌های کلاسیک، مدرن و پست‌مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

سمیه موسویان


مروری بر نظریه‌های سالمندی و بازتاب آن در ویژگی‌های معماری منظر اقامتگاه‌های سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

فرزانه صالحی؛ علی شرقی


شهرسازی بیوفیلیک: الحاق طبیعت به منظور افزایش کارایی محیط های انسان ساخت (مورد پژوهی: ساماندهی بخشی از محور مهران رود تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

یاسمن چراغی ملیانی؛ پریسا قبادی


طراحی شهری بیواربانیسم : نگرشی زیست- انسان محور به طراحی شهری (نمونه موردی: حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن)

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 25-41

پریسا قبادی؛ رضا جعفری‌ها؛ علی نیک نما؛ سید علیرضا عالی


راهکارهای تطبیق فضاهای سکونتی با شرایط خاص دوره پاندمی کرونا

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-14

زینت امینی فر؛ فرشته احسانی؛ حمیدرضا عظمتی؛ سید جمال الدین مهدی نژاد


تبیین چارچوبی در جهت حضور طبیعت در معماری بر اساس نگرش سیستمی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 157-173

مینو قره بگلو؛ لاله رشاد


تبیین رابطه انسان - محیط با استفاده از نقد مبانی نظری نحو فضا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-181

سید تاج الدین منصوری؛ اسماعیل ضرغامی


بررسی نقش بیماری کووید-١٩ در پیدایش معماری سبز در آینده-پژوهی خانه‌ها بر اساس روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها(CLA)

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 201-219

روشنک نابغ وطن؛ آزیتا بلالی اسکوئی؛ محمدعلی کی نژاد؛ فربد دیبا