بررسی امکان تولید الکتریسیته از گیاهان زنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست و انرژی-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار گروه آلودگی دانشکده محیط زیست و انرژی- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار پژوهشگاه صنعت نفت ایران- پژوهشکده انرژی و محیط زیست

چکیده

محدودیت منابع انرژی فسیلی در کنار پتانسیل بالای آلایندگی ، جایگزینی آن‌ها با منابع پاک و تجدید پذیر را ضروری نموده است. امروزه سهم این گروه از منابع در سیستم تأمین انرژی جهان رو به افزایش است. در این ارتباط، میتوان با الهام از طبیعت فناوری نوینی برای استفاده از گیاهان جهت تولید برق توسعه داد که در آینده نزدیک توان تولید انرژی پاک از نور خورشید با استفاده از سیستم‌های زنده گیاهی را پایه گذاری نماید.
اساس کار برای تبدیل انرژی خورشید به برق، برمبنای همکاری و تعامل بین گیاهان و باکتری‌ها و با استفاده از پیل‌های سوختی
میکروبی- گیاهی می‌باشد. این پیل‌ها قادرند انرژی حاصل از فعل و انفعالات در ناحیه ریزوسفر گیاه که در نتیجه فعالیت ریزسازواره‌های موجود، تولید می‌گردد را جذب و پس از انتقال به پیل‌ها به انرژی الکتریکی تبدیل نمایند. ایده اصلی برای این کار تولید مواد آلی، غالباً به شکل کربوهیدرات، توسط گیاهان(ریزودپوزیت‌ها) می‌باشد که باکتری‌ها قادرند با استفاده از آن‌ها بعنوان منبع تغذیه، انرژی موجود در آن‌ها را به الکتریسیته(جریان برق) تبدیل نمایند. این امر، علاوه بر امکان استفاده مداوم از انرژی نورانی خورشید در تولید برق ، به دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سایر آلاینده‌ها، رضایت علاقمندان به محیط زیست را نیز به همراه خواهد داشت. بر این اساس، در مطالعه حاضر مروری کوتاه بر مشخصات و نحوه عملکرد پیل‌های سوختی میکروبی- گیاهی در تولید “برق سبز" از گیاهان زنده، صورت گرفته است.
کلمات کلیدی: برق سبز، پیل سوختی میکروبی_گیاهی، پیل سوختی فتوسنتزی، بیو کاتد میکروبی، ریزودپوزیت

کلیدواژه‌ها

موضوعات