مروری نظام‌مند بر مطالعات اندازه‌گیری باقی‌مانده آفت‌کش‌ها در آب و مواد غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران، 38791-45371

3 گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران،38791-

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی محیط زیست به آفت‌کش‌ها در زندگی امروزی اهمیت زیادی دارد. باقی‌مانده‌ی آفت‌کش‌های مورد استفاده در کشاورزی سبب آلودگی منابع آب، خاک و مواد غذایی شده‌اند. ازاین‌رو در این مقاله مروری به پراکنش مطالعه‌های اندازه‌گیری باقی‌مانده سموم در منابع آبی و مواد غذایی در کشور ایران پرداخته شده است.
روش بررسی: مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های علمی داخلی و خارجی و یا ارایه شده در همایش‌ها، سمینار‌ها و کنفرانس‌های داخلی مرتبط با هدف مطالعه، مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: بررسی‌ها نشان داد در مجموع 83 مطالعه از سال 1376 تا سال 1393 در ایران به موضوع اندازه‌گیری باقی‌مانده آفت کش‌ها در ایران پرداخته است.
بحث و نتیجه‌گیری: از 37 مطالعه‌ای که با موضوع اندازه‌گیری باقی‌مانده سموم در منابع آبی صورت گرفته بود، استان مازندران با 17 مقاله و سپس استان گیلان با 7 مقاله، بیش‌ترین تعداد مطالعه را به خود اختصاص دادند. از 46 مقاله با موضوع اندازه‌گیری باقی‌مانده سموم در مواد غذایی نیز استان تهران با 14 مطالعه و استان مازندران با 9 مطالعه بیش‌ترین تعداد مطالعه را داشتند. همین‌طور در دو موضوع اندازه‌گیری سموم در منابع آب و غذا به‌طورتقریبی در بیش از نیمی از استان‌های ایران مطالعه‌ای گزارش نشده بود. عدم توجه کافی به آسیب‌‌های آفت‌کش‌ها به‌ویژه باقی‌مانده آن‌ها در محیط زیست و مواد غذایی در مقابل اثربخشی آن‌ها در از بین بردن آفات نباتی، سبب کاهش توجه به باقی‌مانده‌ی آفت‌کش‌ها درمنابع آب و غذای ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات