ارزیابی روش های انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 .

چکیده

با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی انسان و و توزیع نامناسب بارندگی به لحاظ زمانی و مکانی و رشد جمعیت باعث بحران کم آبی در نقاط مختلف جهان از جمله در کشور ایران شده است. از مهمترین شهرهای ایران که با مشکل کم آبی مواجه شده است شهر کرمان می باشد. اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در کنار راهکارهای دیگر می تواند مشکل حوضه هایی که با بحران کمبود آب مواجه اند را برطرف کند. روشها و ایده های مختلفی برای رفع کم آبی در شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 21 روش آبرسانی به این شهر پیشنهاد شد. پس از غربال کردن ایده های مختلف، گزینه تأمین آب از سد صفا امتیاز بیشتری نسبت به سایر گزینه ها برای انتقال آب به شهر کرمان کسب نمود. که در نهایت 5 روش انتقال آب به شهر کرمان پیشنهاد شد که هر گزینه مطابق با معیارهای اقتصادی(هزینه)، زمین شناسی، زیست محیطی و زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با در نظر گرفتن هر یک از معیارهای فوق بر روی 5 گزینه پیشنهادی مشخص شد که گزینه سوم تونلی با طول 5/36 کیلومتری که در تراز ورودی2420 و تراز خروجی 2375 قر و قابلیت اجرای 2 کیلومتر تونل دسترسی را داراست به عنوان گزینه برتر شناسایی شد. این گزینه بلحاظ معیارهای مورد نظر در الویت اول قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات