بررسی کارایی زیست‌محیطی و تعیین قیمت سایه‌ای آلاینده‌های گاوداری‌های گوشتی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

مسائل و معضلات در حال رشد زیست‌محیطی و هزینه‌های اضافی‌ای که فعالیت‌های مختلف روی کیفیت محیط‌زیست ایجاد می‌کنند، اقتصاددانان را بر آن داشت که الگوهای محاسبه بهره‌وری و کارایی فعالیت‌های اقتصادی را با احتساب تولید محصول مطلوب و نامطلوب اصلاح نمایند. انتشار گازهای گلخانه‌ای از منابع مختلف و به‌ویژه از بخش کشاورزی، یکی از عوامل اصلی آلودگی‌های محیط‌زیست محسوب می‌شود. بنابراین، هدف از این مطالعه، تعیین کارایی زیست‌محیطی و محاسبه قیمت سایه‌ای آلاینده‌های منتشره توسط دامداری‌های گوشتی استان خوزستان با استفاده از 60 نمونه در سال 1394و الگوی تابع تولید مرزی تصادفی با بهره‌گیری از روش حداکثر درستنمایی و نرم‌افزار اقتصادسنجی FRONTIERمی‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که میزان کارایی فنی واحدهای دامپروری استان خوزستان، 99/0 می‌باشد که بیانگر کارایی فنی نسبتاً بالای این واحدها است. درحالی که میانگین کارایی زیست‌محیطی واحدهای دامپروری این استان، 29/0 به دست آمده است. این میزان کارایی زیست‌محیطی، نشان‌دهنده آن است که واحدهای دامپروری استان خوزستان از کارایی زیست‌محیطی نسبتاً پایینی برخوردار هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از تصمیم‌‌گیری‌های نادرست در عرصه مدیریت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه مسائل زیست‌محیطی، برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران، علاوه بر کارایی فنی، کارایی زیست‌محیطی را از معیارهای توسعه و گسترش فعالیت‌ها خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات