مروری بر تجمع زیستی و بزرگنمایی زیستی فلزات سنگین در مواد غذایی با منشا دامی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه آلودگی های محیط‌زیست،یکی ازمخاطرات و موضوعات مهم دربحث ایمنی مواد غذایی درسطح جهان است.سمیت فلزات سنگین و تجمع زیستی آن ها در زنجیره های غذایی یکی ازاصلی ترین معضلات زیست محیطی و بهداشتی جوامع مدرن است. فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده های شیمیایی مواد غذایی محسوب می شوند و وجود آن ها در مواد غذایی با منشادامی امکان قراردادن انسان رادرمعرض عوارض ناشی ازآنهابطورمستمر(شایدبرای تمام عمر) افزایش خواهد داد. امروزه درممالک وجوامع صنعتی دنیا یکی ازمسائل بهداشتی و زیست محیطی را آلاینده های فلزات سنگین تشکیل می دهد.که ازمیان آن ها آرسنیک، سرب،کادمیوم،جیوه ونیکل برای انسان وحیوانات از اهمیت بهداشتی بیش‌تری برخوردارند. هدف از این مطالعه مروری بر وضعیت آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به فلزات سنگین می باشد.این مطالعه یک مطالعه ی مروری بوده و با جستجو در بانک های اطلاعاتی مانند: Scopus،civilika ،pubmed،springer.ScienceDirectوmagiran سعی شده به بررسی آخرین یافته ها در ارتباط با آلودگی مواد غذای با منشا دامی به فلزات سنگین و سمی پرداخته شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات