روش نوین تصفیه آب و فاضلاب با استفاده از باریکه های الکترونی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسنده

کارشناس محیط زیست - وزارت نیرو

چکیده

ورود فزاینده انواع آلاینده به محیط زیست و وضع استانداردهای زیست محیطی سخت گیرانه و عدم توانایی روشهای معمول تصفیه برای حذف کامل و یا کاهش آلاینده ها به سطح مطلوب منجر به مطالعه و توسعه فرایندهای تصفیه جدید نظیر باریکه های الکترونی شده است. تاباندن باریکه های الکترونی به آب و فاضلاب، باعث تولید همزمان گونه های فعال احیاءکننده و اکسیدکننده (●e-aq، H●، OH) می شود که به سرعت و به صورت غیرانتخابی با ترکیبات آلاینده واکنش داده و آنها را تجزیه نمایند. در این مقاله، سابقه استفاده از باریکه‌های الکترونی و کاربردهای آن در کنترل آلودگی زیست محیطی در مقیاس های مختلف و شتاب دهنده های الکترونی به عنوان تجهیزات تولیدکننده باریکه های الکترونی، راکتورهای مورد استفاده برای تابش باریکه های الکترونی، عوامل موثر در کارایی این روش و سیستم های باریکه های الکترونی ارائه شده است و با توجه به نقاط قوت این روش نسبت به روشهای متداول تصفیه و همچنین هزینه کمتر و عملکرد بهتر آن به خصوص در زمینه گندزدایی فاضلاب و لجن و حذف رنگ از فاضلاب صنایع، دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک به عنوان یکی از فناوریهای مهم در حفظ محیط زیست معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات