مروری بر مشکلات مدیریتی در روستاهای ایران با رویکرد زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانگشاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

امروزه مدیریت محیط طبیعی به ویژه در مناطق روستایی بسیار پر اهمیت است. از طرف دیگر، با عنایت به حرکت‌های جهانی در جهت تعامل مناسب با محیط‌زیست و حفظ آن برای نسل‌های آتی و همچنین، بهره-گیری‌ از شیوه‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی می‌توان اثرات مثبت آن را مشاهده کرد. این امر ضرورت تحقیق در محیط‌زیست روستایی را دو چندان می‌کند. لذا، هدف از این مقاله بررسی مشکلات زیست محیطی روستاهای کشور و پیدا کردن راه حل‌های برطرف کردن این مشکلات است. تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع متعدد از جمله‌ سایت‌های مختلف داخلی و خارجی جهت تحلیل مطالب انجام شد. نتایج حاکی از وجود مشکلاتی چون افزایش جمعیت و تمرکز آن در بخش‌های خاصی از زیست بوم‌ها می‌باشد، که آثار مستقیمی بر کیفیت محیط زیست در مناطق روستایی داشته است. بدین صورت که رشد جمعیت، فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد، دور باطلی را ایجاد کرده که بر زندگی مردم به شدت تأثیر گذاشته و تلاش‌های کشورهای در حال توسعه را برای دستیابی به توسعه پایدار، بی‌نتیجه گذاشته است. لذا، می‌توان با فرهنگ‌سازی، آموزش دادن و مشارکت مردم در برنامه‌های مختلف زیست-محیطی، بکارگیری یک سیستم مدیریتی جامع و در نهایت استفاده از دانش بومی خود مردم منطقه، به نتایج ارزنده‌ای دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات