مدل اولویت‌بندی مکان‌‌های دپو چوب در جنگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و تحقیقات تهران

2 شهرکرد

چکیده

یکی از چالش‌های پیش‌روی مدیران و برنامه‌ریزان واحد‌های جنگلی انتخاب و اولویت‌بندی مکان‌های مناسب برای کاربرد‌های گوناگون است. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی مکان‌های مناسب دپو چوب در بخشی از جنگل‌‌های حوضه لیره‌‌سر استان مازندران است. بدین منظور گزینه‌هایی با حدقل شرایط لازم برای دپو چوب انتخاب شدند. در مرحله دوم معیار‌های مورد نظر برای انتخاب محل دپو مشخص شدند. این معیار‌ها شامل: شیب، موجودی سرپا و تراکم تاج پوشش بودند. در مرحله سوم وزن‌دهی معیار‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظر کارشناسی انجام گرفت. در آخر با تحلیل نرخ سازگاری مناطق مورد نظر اولویت‌بندی شدند. در این تحقیق معیار حجم سرپای توده‌های جنگلی مجاور محل دپو بالاترین وزن (575/0) را به خود اختصاص داده است. از بین 6 گزینه مورد بررسی، گزینه 3 با داشتن حجم سرپای 300- 400، تراکم تاج پوشش در محل دپوی 50-25% و شیب 10-5% به عنوان بهترین گزینه برای احداث محل دپو مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات