مروری بر مکانیسم عمل قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و کاربرد این قارچ‌ در زمینه کنترل بیولوژیک

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نیاز به محصولات کشاورزی در جهان و کشور ما روز افزون است. یکی از روش‌های بسیار مؤثر برای افزایش تولید در واحد سطح، جلوگیری از تلفات ناشی از آفات و بیماری‌ها است. که بدین منظور در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه معمولا از سموم شیمیایی استفاده می‌شود، که این سموم اثرات مخربی روی سلامتی انسان و محیط زیست دارد. یکی از رهیافت-های موفق غیرشیمیایی در مدیریت آفات، کنترل بیولوژیک آنها است که قارچ‌ها خصوصا قارچ Beauveria bassiana از موقعیت مهمی در رابطه با کنترل آفات برخوردار هستند. البته وجود برخی محصولات تجاری و در حال گسترش بودن محصولات تجاری قارچی حاکی از آن است که استفاده از قارچ‌ها جهت کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی رو به افزایش است. درک مکانیسم-های بیماریزایی قارچی در حشرات زیرساخت منطقی را برای انتخاب و پیشرفت جدایه‌ها فراهم می‌کند. زیست‌شناسی مولکولی ابزارهای لازم برای توصیف دقیق مکانیسم بیماریزایی و در بلند مدت برای تولید موجودات تغییریافته ژنتیکی (تراریخته) با ویژگی-های جدید را فراهم کرده است.
کلمات کلیدی: آفات، بیماری‌ها، شیمیایی، محیط زیست، سلامتی، کنترل بیولوژیک

کلیدواژه‌ها

موضوعات