تاثیر کلینیک‌های آموزش کشت و پرورش گیاهان در جلب مشارکت مردم برای حفظ و گسترش فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی، مرکز فنی حرفه ای زیبادشت کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 استادیار گروه مهندسی علوم باغباتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

3 استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

ماهیت وجودی انسان و انس او با طبیعت، استفاده از فضای سبز و پارک‌ها همواره جذاب و دلخواه بوده است. فراهم نمودن زندگی آرام، زیبا و سالم جهت رفاه شهروندان نیازمند تفکر و اندیشه‌ی خلاق آدمی است. بحث در خصوص مشارکت شهروندان و تغییر تدریجی فرهنگ آن‌ها یکی از بهتـرین روش‌هـای توسعه و حفاظت از فضای سبز شهری به شمار می‌آید. تحقیق حاضر به بررسی نقش برنامه‌های آموزشی و ترویجی کلینیـک‌هـای گـل وگیاه در پایداری فضای سبز شهری پرداخته است. در این تحقیق ترکیبی از روش‌های اسنادی- تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه در میان 270 حرفه آموز مرکز فنی و حرفه‌ای زیبا دشت کرج، ایران بدست آمد. نتایج اولویت بندی نشان داد که در بین روش‌های مختلف آموزشی حفظ ونگه-داری فضاهای سبز شهری نشان داد که آموزش‌های عملی، برگزاری کلاس‌های آموزشی و بازدید و گردش علمی سه اولویت مهم در این زمینه می‌باشند. همچنین عدم اطلاع شهروندان از وجود کلینیک‌های گل و گیاه و پس از آن عدم توجه به نقش مشارکتی مردم در برنامه ریزی های آموزشی کلینیک‌ها و فقدان امکانات و تجهیزات آموزشی نظیرگلخانه‌های آموزشی مهمترین عوامل کاهش مشارکت مردم در دوره‌های آموزشی این کلینیک‌ها ذکر گردیدند. جلب مشارکت های مردمی، بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و تشکیل کلاس‌های آموزشی رایگان سه عامل مهم حفظ و نگه‌داری فضاهای سبز شهری عنوان گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات