بررسی ویژگی‌ها و امکان توسعه نظام جنگل ـ زراعی (مورد مطالعه: شهرستان مرودشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشگاه شیراز

3 مدیریت منابع طبیعی مرودشت

چکیده

اگروفارستری در یک مفهوم گسترده تلفیق رشته‌های مختلف کشاورزی شامل جنگلداری، زراعت و دامداری است که راهبردی مؤثری برای کاهش فقر، ایجاد امنیت غذایی و بهبود محیط‌زیست که از طریق تولید پایدار محصولات کشاورزی می‌باشد. اگروفارستری به‌عنوان یک راهکار مدیریتی چند‌منظوره در اطراف جنگل‌ها، بخصوص جنگل‌های زاگرس علاوه بر کاهش فشار انسانی بر منابع طبیعی، منجر به افزایش بهره‌وری زمین در راستای توسعه پایدار طرح‌های جنگلداری اجتماعی می‌گردد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز به روش سه‌سویه‌سازی مانند بررسی سوابق و اسناد موجود، مشاهده مستقیم و مصاحبه با جامعه محلی جمع‌آوری و سابقه و امکان توسعه برنامه اگروفارستری در منطقه کامفیروز شهرستان مرودشت بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوائی، وضعیت بارندگی سالیانه و آنالیز خاک، در صورت طراحی برنامه‌ای نظام‌مند و نظارت مستمر می‌توان یک طرح اگروفارستری با کشت درختان مثمر (زیتون) و گیاهان دارویی مانند رازیانه، آویشن‌ و سایر گیاهان دارویی صنعتی در زیراشکوب اجرا و ضمن بهبود وضعیت اکولوژیکی سرزمین و حفاظت از آب و خاک، توان اقتصادی و انگیزه فعالیت کشاورزان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات