مروری بر ارزیابی چرخه حیات (LCA) با هدف مدیریت زیست‌محیطی محصولات سلولزی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

صنایع سلولزی یکی از عمده‏ترین مصرف کنندگان منابع بخش چوبی و زیست توده است که با اثر بر روی منابع جنگلی می‏تواند تاثیر زیادی بروی آب و هوا بگذارد. برای ارزیابی آلودگی و اثرات زیست‏محیطی صنایع و محصولات صنعتی چندین روش وجود دارد که روش ارزیابی چرخه حیات از جمله روش‌های مطلوب می‏باشد. در ارزیابی چرخه حیات کلیه اثرات زیست محیطی مرتبط با یک محصول، از مرحله استخراج و یا جمع‏آوری مواد خام تا تولید، مصرف و سپس بازیافت، ضایعات حاصل و دفع آن مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. در این تحقیق راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی طی فرآیندهای تولید و همچنین مزایای این روش در بخش صنایع سلولزی بررسی شده است. ارزیابی چرخه حیات تکنیکی است که در آن اثرات زیست‌محیطی مرتبط با یک محصول در کل چرخه حیاتش ارزیابی شده و در نهایت برای بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اثرات نامطلوب زیست‌محیطی همان محصول مورد استفاده قرار می‏‌گیرد. به طور خلاصه می‏توان بیان نمود که استفاده از این تکنیک در ارزیابی محصولات صنعتی، از اساسی‌ترین راه‌های کنترل عوامل موثر بر توسعه پایدار و بهبود شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. با توجه به این که اهمیت مسائل زیست‏محیطی به طور روزافزونی در جوامع پیشرفته و حتی جوامع در حال توسعه بیشتر و بیشتر می‌شود. در همین حال طی دهه‏های اخیر پژوهش‌های زیست محیطی معطوف بر کاهش آلاینده‏های آب، خاک و هوا بوده ‏است. اما پژوهش‌های آینده در زمینه مسائل زیست‏محیطی بسیار گسترده‏تر و پیچیده‏تر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات