تحلیلی بر پایداری زیست‌محیطی و بازتولیدکیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد دانشگاه زنجان

3 دانشگاه زنجان- گروه جغرافیا

4 گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

چکیده

بعد زیست‌ محیطی مهم‌ترین محور پایداری می‌باشد و یک بافت شهری سالم می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت استفاده اصولی از توان‌های محیط، ارتباطی مناسب بین شهر و محیط طبیعی آن برقرار سازد و در عین حفاظت از محیط‌زیست، فضایی فرح‌بخش در شهر ایجاد کند. این پژوهش می کوشد پایداری زیست‌محیطی و سهم آن در بازتولیدکیفیت فضای شهری زنجان را مورد واکاوی قرار دهد. برای دستیازی به هدف فوق به طرق بانک کاوی منابع کتابخانه ای و مشاهده میدانی(مصاحبه با سرپرستان خانوار ساکن بافت(491 نفر) و خبرگان و متخصصین امر(30 نفر)) مواد مورد نیاز تحقیق جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای ArcGis, lisrel فراوری می گردد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از طریق تکنیک ترکیبی TOPSIS-ANP امتیاز نهایی به ترتیب محلات سرچشمه با امتیاز، دروازه رشت، حق وردی، نصرالله خان و زینبیه امتیاز بالایی از پایداری زیست‌محیطی را کسب کرده‌اند، و همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته و خروجی تکنیک کمی- ترکیبی اتخاذشده، پس از تبدیل امتیازهای نهایی در بازه(100، 0) و با در نظر گرفتن ارزش کمی واحد سنجش اکونومیست 23 درصد از محلات دارای وضعیت پایداری زیست‌محیطی قابل‌قبول می‌باشند. و 25.6 درصد از محلات نیز دارای وضعیت زیست‌محیطی متوسط به بالا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات