نومفهوم‌پردازی هنر محیط‌زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط‌زیست دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هنرمندان در آفرینش‌های هنری خود ضمن گزارش مشاهدات و تجربیات خود از محیط، درصدد ترسیم ایدهآلها و آمال خود در قالب آثار هنری برمی‌آیند. اگر مشکلات محیط‌زیستی را به عنوان یکی از جدیترین چالشهای انسان عصر کنونی بپذیریم، باید منتظر واکنش هنرمندان نسبت به این مسئله باشیم. جریان کنش‌گرانه هنری هنر برای محیطزیست، هنر اکولوژیک، هنر ارگانیک و هنر سبز که در این پژوهش "هنر محیط‌زیستی" نومفهوم پردازی شده است، در این مقاله مورد واکاوی قرار گرفت و با استفاده از روش پدیدار شناسی، پس از مطالعه ی چندباره، گزاره‌های مرتبط و مهم احصا شد و بر پایه‌ی نمونه‌های دردست و پژوهش‌های کتابخانه‌ای، دسته‌بندی و مبانی آن تبیین شد. هنرمندان این جریان هنری همسو با سایر فعالان محیطزیست، به بحران‌های محیط‌زیست همچون انقراض گسترده گونه‌های حیات‌وحش، گرمایش جهانی، بحران زباله و بسیاری مسائل و چالش‌های دیگر معترض بودند. در این جستار تلاش شد تا به آثار این هنرمندان در شاخه‌های مختلف ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای آوائی، هنرهای نمایشی و معماری به تفصیل پرداخته شود. این گونه هنری ذاتا تحول‌خواه و اخلاق‌محور است و مهم‌ترین رسالت آن را می‌توان آگاه‌سازی و آموزش محیط‌زیستی برشمرد. اگر مردم در سراسر جهان به وسیله هنر محیط‌زیستی با مسائل و بحران‌های محیط‌زیستی آشنا شوند و آموزش غیرمستقیم ببینند، می‌توانند در مدیریت و مدیریت این بحران‌ها نقش سازنده‌ای ایفا کنند. برای نیل به این هدف نیاز به تلاش و همراهی چهار گروه هنرمندان، پژوهشگران، مخاطبان، سیاستگزاران و مسئولان است؛ لذا در مقاله حاضر برای این گروه‌های هدف، پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات