بررسی کارایی انواع وتلندهای مصنوعی در تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعای سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

زمینه و هدف در کنار روش‌های پیشرفته، روش‌های طبیعی و ساده‌ای نیز برای تصفیه فاضلاب وجود دارد که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و هزینه بسیار کم‌تری نسبت به سایر روش‌ها دارند. وتلند یکی از انواع این روش‌های طبیعی است که در اوایل دهه 1960 میلادی توسط سیدل به کار گرفته شد در این مطالعه، پژوهش‌های انجام شده از سال 2010 به بعد مورد بررسی قرار گرفته و به نتایج آن‌ها اشاره گردیده است.

روش بررسی: مکانیسم حذف آلاینده‌ها در وتلندهای مصنوعی شامل مجموعه‌ای از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می‌باشد که بخش مهم آن حضور و فعالیت گیاهان آبزی، میکرو ارگانیسم‌ها و همچنین انتقال اکسیژن از هوا به ریشه گیاهان است. بررسی انواع وتلندهای مصنوعی و نحوه کارایی و ترکیب آنها از دیدگاه زیست محیطی انجام گرفت.

یافته ها: رایج‌ترین نوع وتلند مصنوعی ترکیبی، یک بستر جریان افقی به دنبال یک بستر جریان عمودی می‌باشد. این ترکیب برای تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی استفاده شده است. ارزیابی کارایی تصفیه وتلندهای مصنوعی ترکیبی نشان داد که مؤثرترین سیستم برای پاکسازی NH4-N سیستم عمودی- افقی است. برای پاکسازی نیتروژن کل، سیستم‌های ترکیبی دارای مرحله وتلندهای روسطحی، مؤثرتر هستند. در رابطه با BOD5، COD، TSS و TP میزان پاکسازی در وتلندهای مصنوعی ترکیبی تفاوتی نمی‌کند.

بحث و نتیجه گیری: مطالعات و طرح‌های زیادی در زمینه استفاده از وتلندهای مصنوعی جهت تصفیه انواع فاضلاب در کشورهای مختلف انجام شده است و اکثر آن‌ها در نتایج خود به کارآمد بودن وتلندها در تصفیه فاضلاب اشاره کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات