شالوده‌ی مدلسازی سه‌بعدی داده‌های مکانی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمایش سرزمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

فناوری‌های بصری‌سازی می‌توانند ابزار قدرتمندی برای تبادل داده‌های علمی مدل‌های آمایش محیط‌زیستی بین پژوهشگران و استفاده-کنندگان عام باشند. عدم یکپارچگی و غیرجذاب بودن نتایج فرآیندهای آمایش سیمای سرزمین از مشکلات عمده‌ی این افراد است. افراد غیر خبره معمولاً بخاطر فشردگی نقشه‌‌های گرافیکی گیج و سر در گم می‌شوند و قادر نخواهند بود این اطلاعات را به صورت تصاویری از سیمای سرزمین در ذهن خود ترجمه کنند. یکی از راه‌حل‌ها برای حل این مشکل استفاده از پیشرفت فناوری در رابطه با ابزارهای تصویرسازی سه‌بعدی است. ادغام سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی با فناوری تصویرسازی سه‌بعدی اخیرا در برنامه‌ریزی شهری و طراحی سیمای سرزمین مطرح شده‌است، بنابراین در این مقاله سعی شده است تا برخی از اصول و مفاهیم اولیه در این رابطه جمع‌آوری و ارائه گردد. این مقاله به طورکلی در دو بخش اصلی تنظیم شده است، بخش اول به بیان اهمیت سه‌بعدی سازی داده‌های مکانی و بررسی تفاوت قابلیت‌های سه‌بعدی ‌سازی در محیط نرم‌افزارهای CAD و GIS می‌پردازد و هم‌چنین به برخی از مشکلات و راه‌حل‌های مربوط به توسعه نرم‌افزارهای 3D GIS اشاره می‌کند. در بخش دوم برخی از سیستم‌های موجود سه‌بعدی ‌سازی معرفی و توضیح داده می‌شوند. مقاله‌ی حاضر در پی آشکارسازی قدرت 3D GIS، در تعامل بین برنامه‌ریزان، مدیران و مخاطبان عام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات