سامانه تامین آب دوستدار محیط زیست شهر یوکوهامای ژاپن

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسنده

کارشناس محیط زیست - وزارت نیرو

چکیده

آب به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار می رود و تامین، انتقال و توزیع مناسب آن یکی از دغدغده های جدی متولیان این عرصه می باشد. از طرف دیگر طراحی و بکارگیری فناوریهای مختلف در سامانه تامین آب، به نحوی که کمترین آسیب را به محیط زیست بزند و منجر به کاهش آلودگی، مصرف انرژی و هماهنگی بیشتر با طبیعت گردد به عبارتی دوستدار محیط زیست باشد باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از ساخت سدها، مخازن و خطوط انتقال، مصرف انرژی برای پمپ ها و فرایندها و انتقال بین حوضه ای و اقدامات لازم به منظور مصرف بهینه اب و کاهش هدر رفت آب صورت پذیرد. این مقاله که حاصل گذراندن دوره آموزشی در سال 1394 در کشور ژاپن و همچنین بررسی و تحقیق بر روی سامانه تامین آب شهر یوکوهامای ژاپن به عنوان یک سامانه تامین آب دوستدار محیط زیست، بوده و به راهکارهای مورد استفاده برای کاهش آلودگی نقاط مختلف سامانه تامین آب شهر مذکور پرداخته است و هدف آن، آشنایی اجمالی مسئولان و کارشناسان ذیربط با این گونه سامانه تامین آب با توجه به اینکه ژاپنی ها توانسته اند با روشهای ساده، مکان یابی مناسب، با استفاده از نیروی های طبیعی، کاربرد فناوریهای پیشرفته تصفیه، تجهیزات مدرن، جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و برنامه کاهش تلفات شبکه آب، گام موثری را در کاهش آلودگی و مصرف انرژی بردارند و در عین حال آب با کیفیت بالا را عرضه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات