بررسی تحلیلی دگرگونی های یک لکه نفتی در آب دریاها و تاثیرات آن در اکوسیستم های آبی با تاکید بر خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان –واحد علوم و تحقیقات –دانشگاه آزاد اسلامی–تهران – ایران

چکیده

درمقاله ذیل تأثیرات آلاینده های نفتی به ویژه در 2 اکوسیستم خلیج فارس و دریای خزر بررسی گشته و برخی مطالعات درباره اثرات سوء آنها عنوان گردیده است. از اهم راه‎های ورود آلودگی نفتی به اکوسیستم آبی، نشت از لایه های زیرزمینی یا از راه نزولات جوی و نیز نشت چاه‎های نفتی فلات قاره و تصادم نفت‎کش های دریائی می‎باشد. اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش وقتی که یک لایه نفتی نازک در سطح آب است بصورت یک لکه سیاه نشان می‎دهند ولی وقتیکه لایه نفتی ضخیم باشد دمایش از آب پیرامون بیشتر است. از مهمترین روشهای کنترل و جمع‎آوری مکانیکی آلودگی نفتی یکی جذب‎کننده‎ها شامل مواد شناور جذب‎کننده مثل پشم‎شیشه هستند و دوم‎ خامه‎گیرها که درمحیط دریاهای آرام، نفتی را که در سطح دریا است جمع آوری می‎نمایند. از دیگر روش ها استفاده ازپخش‎کننده های شیمیائی و یا سوزاندن نفت است. در نهایت می‎توان گفت که سرنوشت آلودگی‎نفتی در تمام موارد یکسان نیست. در واقع این سرنوشت به عوامل زیادی بستگی دارد که از آن جمله به چند مورد ازجمله مقدار نفت، نحوه تخلیه و نشت نفت، نوع نفت، شرایط جوی و اقیانوسی و محیطی مثل تغییرات دما، میزان املاح، عمل امواج و تأثیرات نور می‎توان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات