مدیریت پسماند در معادن، تحلیلی بر نقطه نظرات معدنکاران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

پسماند‌ها در معادن همزمان با استخراج مواد معدنی تولید می‌شوند. گرچه تولید پسماند امری اجتناب ناپذیر است لکن قابل کنترل است. استخراج مواد معدنی با عیار پایین‌تر مقدار بسیار زیادتری پسماند تولید می‌کند که علاوه بر تخریب چهره طبیعت، آلودگیهای زیست محیطی بسیاری ایجاد میکند. در این تحقیق امکان کاهش پسماند و بازیافت پسماند در معادن ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق به شیوه پرسشنامه‌ای انجام شده است. با نظرخواهی از مدیران معادن و جمع آوری آمار پسماند های معدنی، نقطه نظرات معدنکاران ایرانی با وضع و قوانین زیست محیطی موجود در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرارگرفت. 20 درصد از پرسش‌شوندگان اظهار داشته اند که هیچ آشنایی با قوانین زیست محیطی ندارند. حدود نیمی از پاسخ دهندگان گفته اند تابحال پیشنهادی ازسوی سایر صنایع و معادن در خصوص مصرف باطله‌شان نداشته اند. 96 درصد شیوه بکارگیری قوانین تشویقی و تنبیهی را ضامن اجرائی قوانین زیست محیطی دانسته‌اند. این نتایج بررسی و تحلیل شد و با توجه به آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در معادن پیشنهادهایی درجهت مدیریت بهتر پسماند درمعادن ایران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات