کاربرد اسفنج های دریایی در درمان بیماری های میکروبی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

اسفنج ها با قدمت حیات بیش از 800 میلیون سال قدیمی ترین و موفّق ترین گروه جانداران می باشند، که ترکیبات طبیعی آن ها، دارای خواص بیولوژیک می باشد. یکی از خواص بیولوژیک اسفنج ها اثرات ضدمیکروبی است. از آنجا که پاتوژن پس از مدتی نسبت به آنتی بیوتیک خاص مقاوم شده و از طرف دیگر میکروب ها از شایع ترین عوامل بیماریزایی در عصر حاضر برای انسان است سالانه مطالعات بسیاری به منظور تولید داروهای ضدمیکروبی در کشورهای پیشرفته انجام می گردد. مطالعات نشان می دهد بسیاری از اسفنج ها اثر ضدباکتری و ضد قارچ از خود نشان می دهند. تعدادی از اسفنج های مورد مطالعه در خلیج فارس نظیر؛ laevistylus Iophon، Gelliodes spp. ، echinata Ircinia، spp Spheciospongia ، inconstans Spheciospong، Axinella sinoxea و Ircinia mutans اثر ضدباکتری به ویژه روی باکتری های گرم مثبت و Gelliodes nossibea، Gelliodes spp.، Ircinia echinata و Ircinia mutans اثر ضدقارچ از خود نشان داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده و با انجام آزمایش های تکمیلی به منظور جداسازی ترکیبات موثره از اسفنج ها می توان در زمینه تولید داروهای آنتی بیوتیک در راستای خود کفایی در آینده ایی نه چندان دور دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات