مروری بر اثرات محیط‌زیستی احداث خطوط لوله‌ی گاز طبیعی بر اکوسیستم‌های خشکی و آبی

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

احداث خطوط لوله‌ی گاز طبیعی با مسافت‌های طولانی منجر به آشفتگی و اختلال در اکوسیستم‌ها می‌شود. با تغییر در شرایط اکوسیستم‌ها ممکن است امنیت و ایمنی احداث این خطوط نیز در دراز مدت به خطر افتد. بنابراین، امروزه اثرات مستقیم محیط‌زیستی و مدیریت مناسب چنین پروژه‌هایی توجه زیادی به خود جلب کرده است. با این حال، اثرات ممکن محیط‌زیستی پروژه‌های خطی بزرگ خطوط لوله‌ی گاز طبیعی به طور کامل مشخص نشده و آستانه‌ی چنین اثراتی هنوز چندان تبیین نگردیده است.
شناسایی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌های خطوط لوله‌ی گاز طبیعی، در انتخاب معیارهای اثرگذار در تعیین مسیر بهینه قبل از احداث این خطوط کمک بسزایی خواهد کرد. این امر در بحث مسیریابی نه تنها منجر به کاهش هزینه‌ها و صرفه-جویی در زمان می‌شود، بلکه با اجتناب از اکوسیستم‌های حساس و شکننده در کاهش اثرات محیط‌زیستی در زمان احداث و
بهره‌برداری نیز موثر است. از سوی دیگر، شناسایی مهم‌ترین و حساس‌ترین پارامترهای متاثر از احداث زیرساخت‌های خطی مذکور، به عنوان شاخص‌هایی اثرگذار در ارزیابی کمی اثرات محیط‌زیستی یعنی تعیین وسعت مکانی و زمانی این گونه پروژه-ها می‌توانند ایفای نقش کنند. این امر خود منجر به تعیین مرز آشفتگی‌ها و دوره‌ی زمانی احیا و ترمیم اکوسیستم‌ها می‌گردد. در نتیجه می‌توان اقدامات کاهشی مناسبی پس از احداث اتخاذ نمود. در این مقاله به مرور برخی از اثرات احداث خطوط لوله-ی گاز طبیعی بر خاک، پوشش گیاهی، یکپارچگی زیستگاه‌ها، بیابان‌زایی، تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها