مقایسه آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی تولید داخل و خارج بر اساس استاندارد های مراکز معاینه فنی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه آلودگی هوا به یکی از معضلات اصلی اکثر کشورهای دنیا تبدیل شده است سهم خودروهای بنزینی به دلیل تعداد زیاد و نوع سوخت در شکل گیری این معضل بسیار بالا است،معاینه فنی یکی از روش هایی است که به بررسی میزان آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها پرداخته است.
هدفی که این پژوهش دنبال میکند مقایسه آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای تولید داخل و خارج بر اساس آزمون های معاینه فنی و همچنین بررسی کارایی استانداردهای آلایندگی در مراکز معاینه فنی در جهت کاهش آلودگی هوا می باشد.در راستای تحقق این هدف اطلاعات مورد نظر از مراکز معاینه فنی جمع آوری شده که در آن میزان انتشار گاز های CO,HC,O2,CO2 اندازه گیری شده است و با استفاده از نرم افزار Excell و Spss و همچنین با استفاده از آزمون آماری T-Test اطلاعات تجزیه و تحلیل وبه صورت جدول و نمودار ارائه شده است.
نتایج به دست آمده نشان دهنده اختلاف فاحش آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای تولید داخل و خارج کشور می باشد که گواه بر پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل است همچنین اختلاف میزان آلاینده ها با حدود مجاز تعیین شده در مراکز معاینه فنی در ایران نمایان گر نامناسب بودن مقدار این استانداردها و عدم تاثیر معاینه فنی بر میزان آلودگی هواست و نهایتا راهکارهایی در راستای حل این مشکلات ، از جمله افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل،خارج کردن صنعت خودروسازی از حالت انحصاری، تدوین استاندار های مناسب در مراکز معاینه فنی بر اساس استاندارهای روز دنیا و ..... ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات