کاربرد ارزیابی چرخه‌ی حیات در بررسی آثار محیط زیستی محصولات

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

گسترش مشکلات محیط زیستی جوامع را به سوی استفاده صحیح و آگاهانه از منابع سوق می‌دهد. ارزش واژه‌هایی چون محصولات دوستدار محیط زیست و تکنولوژی‌های سبز در بین مصرف‌کنندگان و مدیران روز به روز در حال افزایش است. در این راستا روش ارزیابی چرخه‌ی حیات با هدف بررسی آثار محیط زیستی یک محصول تمام فرآیندها و مواد مورد استفاده برای ایجاد و استفاده و مرحله‌ی بعد از استفاده آن را در نظر می‌گیرد. با توجه به افزایش میزان استفاده از این روش در جامعه علمی و صنعتی جهانی و عدم توجه کافی به آن در کشور، این مجموعه با هدف معرفی بیشتر این روش گردآوری شده است. در بخش‌های مختلف این مقاله ابتدا مراحل تکوین و تکمیل این روش، برخی از کاربردهای آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و نحوه‌ی انجام 4 مرحله‌ی انجام آن شرح داده شده است. سپس برخی نرم-افزارهای مورد استفاده در این روش با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در نهایت چشم‌انداز آینده‌ی روش ارزیابی چرخه‌ی حیات شرح داده شده است که طبق آن به نظر می‌رسد ارزیابی چرخه‌ی حیات به سوی در نظر گرفتن مولفه‌های توسعه پایدار (مردم، سیاره زمین و رشد) پیش می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات